OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Uprava i uposlenici škole

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima
Sekretar: Stergar Edita
Pedagogica: Baručija Meliha
Referent za plan i analizu: Đonlić-Hubijar Emina
Bibliotekarka: Bašić Senada

TEHNIČKO OSOBLJE

Avdić Kadira, Dobrača Džemila, Demirović Senija, Kurtović Zineta, Osmanović Amira, Mizdrak Zineta, Burović Mahida, Osmanković Mersiha, Hećo Fikret, Hodžić Mujo, Titorić Ramiz

RAZREDNA NASTAVA

Tabak Armina, Čengić Muamera, Hodžić Selma, Đumišić Gena, Žunić Belma, Starčević Vildana, Halilović Refija, Zajmović Šeila, Vučić Merima, Pašić Amila, Hadrović Džemila, Nasić Edina, Gerun-Fazlić Elvedina

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost:
Sadiković Malbina, Buljubašić Indira, Džeko Sabina i Bojičić Sanida

Matematika:
Salihbegović Edina, Habul-Nurkić Nermina, Hajdarević Fatima i Hodžić Amra

Fizika:
Lalatović Lejla

Njemački jezik:
Smailagić Belma i Hadžić-Hrustanović Asja

Engleski jezik:
Hadžić Lejla, Makan Jasna (Škiljević Sonja) i Katica Elma (Mirvić Maida)

Muzička kultura:
Katica Zijad

Likovna kultura:
Lončarević Lana (Pirić-Herceg Mersiha), Đulić-Agić Aida, Resić-Džambegović Ajla

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Pašić Adi i Kaljanac Sead

Biologija:
Topuz-Agić Zumra

Historija i Geografija:
Numić-Okanović Samira i Kapo Hanifa

Hemija i Kultura življenja:
Terović Lejla

Informatika:
Kreho Azra i Starčević Zlatko

Tehnička kultura:
Ahmetović Nusret i Handžić Minela

Osnove tehnike:
Starčević Zlatko

Islamska vjeronauka:
Mehmedović Husein i Nurkić Jasmin

Građansko obrazovanje:
Tiro Amela

Društvo/Kultura/Religija:
sve nastavnice razredne nastave i Tiro Amela

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com