OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Uprava i uposlenici škole

ŠKOLSKA 2019/2020.godina

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima
Sekretar: Stergar Edita
Pedagogica: Baručija Meliha
Referent za plan i analizu: Đonlić-Hubijar Emina
Bibliotekarka: Bašić Senada

TEHNIČKO OSOBLJE

Avdić Kadira, Demirović Senija, Kurtović Zineta,  Burović Mahida, Osmanković Mersiha, Jašarević Indira, Kilić Amela, Hećo Fikret, Hodžić Mujo, Titorić Ramiz

RAZREDNA NASTAVA

Tabak Armina, Čengić Muamera, Hodžić Selma, Đumišić Gena, Žunić Belma, Starčević Vildana, Halilović Refija, Zajmović Šeila, Vučić Merima, Pašić Amila, Hadrović Džemila, Ruhotina Amina, Redžep Aida(Nasić Edina)

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost:
Sadiković Malbina, Buljubašić Indira, Džeko Sabina i Kapetanović Semira

Matematika:
Salihbegović Edina, Habul-Nurkić Nermina, Hajdarević Fatima i Kupusović Nahida

Fizika:
Lalatović Lejla

Njemački jezik:
Smailagić Belma i Hadžić-Hrustanović Asja

Engleski jezik:
Hadžić Lejla, Škiljević Sonja i Mirvić Maida

Muzička kultura:
Katica Zijad

Likovna kultura:
Đulić-Agić Aida

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Pašić Adi i Kaljanac Sead

Biologija:
Topuz-Agić Zumra i Ćatović Selma 

Historija i Geografija:
Numić-Okanović Samira, Kapo Hanifa i Kaljanac Sabina

Hemija i Kultura življenja:
Terović Lejla

Informatika:
Kreho Azra, Starčević Zlatko i Mustafić Amra

Tehnička kultura:
Ahmetović Nusret i Handžić Minela

Osnove tehnike:
Handžić Minela

Islamska vjeronauka:
Mehmedović Husein i Memčić-Brajanović Amira

Građansko obrazovanje:
Tiro Amela

Društvo/Kultura/Religija:
sve nastavnice razredne nastave, Tiro Amela i Karahodžić Lejla

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com