JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Oglas za upis u prvi razred školske 2020./2021. godine

Dragi roditelji/staratelji budućih prvačića,

S ciljem zaštite vašeg zdravlja i zdravlja vaše djece te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), prijavljivanje djece će se vršiti elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail škole ili putem pošte na adresu naše škole.

Poziv za upis u prvi razred i prijavni obrazac nalaze se u prilogu.

Broj: 03-175/20
Datum: 31.03.2020. godine

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17 i 30/19), a u vezi sa Odlukom Vlade KS o proglašenju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.3.2020. godine, direktor JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo, objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 1.4. do 30.4.2020. godine.
U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2020/21. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo obuhvata sljedeće ulice:  Alipašina /desna strana od M. Tita do Zetre/, Maršala Tita /desna strana od Koševa do Alipašine/, Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića /lijeva strana do raskršća Džidžikovac/, Džidžikovac /lijeva strana do raskršća sa Čekalušom/, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik /lijeva strana od raskršća Himzarine do Bolničke/, Stjepana Tomića /preko objekta Zetra izlazi na Alipašinu i presijeca ulicu Patriotske lige/, Patriotske lige /do raskršća sa ulicom Stjepana Tomića/ i Ciglanska.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (Sl. novine KS broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2020/21. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2020/21. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: musacazimc@gmail.com ili putem pošte na adresu Ul. Čekaluša br. 53, Sarajevo

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;

·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;

·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;

·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/208-567 ili e-mail: musacazimc@gmail.com.

Direktor škole
Fatima Prohić, s.r.

Prijavni obrazac  se nalazi na sljedećem linku:

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Orginalni oglas se nalazi na sljedećem linku:

KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com