JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obavještenje o registraciji na eDnevnik

Poštovani roditelji,
u našoj školi podjeljeni su kodovi za roditelje i učenike pomoću kojih je omogućen pristup eDnevniku. U eDnevniku možete vidjeti uspjeh u učenju tj. ocjene svoje djece, podatke o izostancima, podatke o vladanju, pohvalama i kaznama. Prilikom registracije važno je da pratite upute i da obratite pažnju na sljedeće:
– da bi uspješno izvršili registraciju morate imati aktivan e-mail (koji je ujedno i korisničko ime), te da znate šifru (password) za taj e-mail,
– nakon prijave morate u roku od 20 minuta potvrditi registraciju. Link za registraciju će vam doći na prijavljeni e-mail,
– šifra koju samostalno birate mora biti različita od šifre za e-mail i mora imati najmanje 6 znakova, velika slova i specijalni znak poput ‘,!,*,… Naprimjer: Mojasifra12?
– trenutno nema mogućnosti da se oba roditelja, sa dva računa registruju za jednog učenika. Ukoliko je to neophodno može se koristiti kod učenika za
registraciju drugog roditelja,
– razrednici nemaju nikakvu mogućnost za mjenjanje kodova, niti dodjelu drugih,
– ukoliko imate nekih poteškoća prilikom registracije možete se obratiti nastavnici informatike Azri Kreho na email: azra.kreho@osmccsa.edu.ba

Jako je važno da korištenje eDnevnika od strane roditelja i učenika ni u kom slučaju ne smije se zamijeniti dolaskom na informativne i roditeljske sastanke.

Pristup i registraciju na eDnevnik možete ostvariti na sljedećem linku:

eDnevnik

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com