OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Eksperimentalna nastava za učenike 3. i 6. razreda

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je početkom 2019. godine pokrenulo Pilot program podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama, koji ima za cilj razvijanje kapaciteta škola u provođenju nastave definisane prema ishodima učenja kroz dodatnu obuku nastavnika u provođenju nastave iz Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti definisane prema ishodima učenja i podršku u promjeni dosadašnjeg načina rada u učionici – temelj neće biti sadržaj koji dijete usvaja u školi, već ishod koji treba dostići na kraju samog douniverzitetskog obrazovanja. Cilj programa je ujedno i unaprjeđenje jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika III i VI razreda projektnih škola što bi pomoglo u promjeni obrazovne paradigme i ostvarila potpuna integracija ZJNPP s ishodima učenja. Prva faza Pilot programa će se provoditi u školskoj 2019/20. godini u šest osnovnih škola u Kantonu Sarajevo sa ukupno devet odjeljenja trećeg razreda i šest odjeljenja šestog razreda.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećem dokumentu:

INFORMACIJE ZA RODITELJE
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com