JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

MENTALNO ZDRAVLJE, šta je to ?

Dio je općeg zdravlja. Briga o mentalnom zdravlju je podjednako važna kao i briga o tjelesnom zdravlju. Brigom o mentalnom zdravlju može se prevenirati pojava psihičkih poremećaja i unaprijediti kvaliteta života. Svjetska zdravstvena organizacija, 2001. je definirala mentalno zdravlje kao »stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici«.

Mentalno zdravlje je baš kao i fizičko zdravlje važno za djecu jer utječe na mnogobrojne aspekte njihovog životaUključuje subjektivni osjećaj djeteta o tome kako sam sebe prihvaća, kako svladava stres u obiteljskom, školskom i vršnjačkom okruženju, kako se odnosi prema drugim ljudima i kako stvara odnose s njima.

Iako bi djeca svoje djetinjstvo i mladost trebali provodi u sreći i zadovoljstvu, nažalost  ne odrastaju sva djeca na bezbrižan i radostan način. Razne životne okolnosti – porodične prilike i odnosi, zdravstveno stanje djece ili njegovih najbližih ukućana, stresni događaji,  materijalne prilike, vršnjački odnosi – socijalne vještine i status u društvu, školski uspijeh i obaveze, slaba povezanost sa okolinom, nedostatak komunikacijskih vještina, nedostatak razumijevanja i podrške u porodici i školi, neadekvatno slobodno vrijeme i dokonost, vanredne prilike i stalne promjene životnog stila i prilagodba na novu situaciju, neizvjesnost, izloženost nasilju itd.  mogu biti veoma stresni za djecu. Međutim, svako drugačije reaguje na stresne situacije. Ukoliko djeca nisu ovladala odbrambenim mehanizmima zaštite, strategijama suočavanja,  te namaju adekvatnu podršku vršnjaka i odraslih,  te stručni  tretman  mogu da se pojave socijalne i  emocionalne poteškoće u vidu :  anksioznosti, stresa, poremećaja raspoloženja, poremećaja sna i ishrane, problema prilagodbe, poremećaja ponašanja, nesposobnosti  da se odupru negativnom pritisku vršnjačke skupine i negativnih trendova u društvu, problema koncentracije i učenja, odsustva motivacije,  prisustva straha, nesigurnosti, agresivnosti, otuđenja…

Sve to narušava mentalno zdravlje koje se automatski reflektuje na tjelesni imunitet i fizičko zdravlje. Djeca zaslužuju imati pozitivna iskustva u životu, zaslužuju živjeti ispunjen i produktivan život, zaslužuju da njihovo odrastanje bude obilježeno i praćeno mentalnim zdravljem, a ne razvojem mentalnih poremećaja. To je nemoguće bez adekvatne podrške, prije svega rane identifikacije potreba i problema djece, a zatim pravovremene intervencije u cilju prevencije i zaštite. Za njegu mentalnog zdravlja djece neophodno je stvaranje poticajnog okruženja kod kuće, u školama i zajednici  kako bi se problemi na vrijeme prepoznali, razumijeli i rješavali.

Mehanizmi očuvanja i zaštite mentalnog zdravlja:

  • NA LIČNOM NIVOU DJETETA blagi temperament, dobre emocionalne i socijalne vještine, zreli mehanizmi suočavanja, sigurno i smisleno angažovanje i učešće djece – tjelovježba, slikanje, muziciranje, čitanje, pisanje dnevnika, gledanje filmova, igranje igrica, briga o biljkama ili kućnim ljubimcima, kulinarstvo, fotografisanje i prakticiranje svega onoga što nas relaksira, zabavlja, smiruje
  • NA NIVOU PORODICE obiteljska harmonija i stabilnost, podržavajuće roditeljstvo, ekonomska sigurnost, jake obiteljske vrijednosti, jak kulturni identitet i ponos razumijevanje, podrška, empatija
  • NA NIVOU ŠKOLE pozitivna školska klima koja potiče pripadnost i povezanost, sudjelovanje u socijalnoj mreži i vršnjačkim aktivnostima, , dostupnost službi i stručni tretman, razumijevanje, podrška, empatija
  • NA NIVOU ZAJEDNICE psihosocijalna podrška, promocija mentalnog zdravlja i dobrobiti, te otvorenog razgovora o teretu koji je na djeci, roditeljima i odgajateljima

Na odgajanje djece  možemo gledati kao na  jednu veliku  avanturu koja može biti ispunjena brojnim lijepim trenucima, ali danas u suvremenom svijetu i sa brojnim izazovima, te u vanrednim okolnostima zbog pandemije COVID -19 – potrebno je puno i vremena i energije, pažnje i ljubavi, svega što uključuje odgoj, kako bi se dijete dovelo do odrasle dobi, do svega što uključuje zdravu i produktivnu osobu. Sve više raste svijest o potrebi sveobuhvatnog pristupa i pristupa zasnovanih na podršci zajednice, škole i roditelja za osiguravanje poboljšanog pristupa mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci za sve.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com