JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

VIJEĆA RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA

u školskoj 2019/2020. godini:

 

Raz

Predstavnik

VR

Zamjenik

pred. VR

I1 Šipkar Jasmina Bajramović Eldin
I2 Nametak A. Saliha
I3 Hodžić Delila Đerlek Edina
II1 Pozder Alma Šaković Jasmin
II2 Jašarević Deniza Omerhodžić Ibrahim
II3 Pilavdžić Maida Husić Amel
III1 Koluder A. Aida Meheljić Berina
III2 Hadžimuratović Emina Kulenović V. Tiana
III3 Ramić Amila Arnautović H. Ajla
IV1 Rašić Azra Kasumagić Edina
IV2 Delić Sead Mirković H. Minja
IV3 Tičić Ensar Bisić Mirza
V1 Dizdarević Elma Muhibić Merima
V2 Mulazimović Almira Đuzo Alisa
VI1 Alibegović Berina Dujković Goran
VI2 Balić Lejla Balsini H. Evelina
VI3 Hajro Lejla Kapetan Belma
VI4 Bečić Meliha
VII1
VII2 Davidović Dajana Bezdrob Samra
VII3 Kuduzović Azur Sijerčić Džemila
VIII1 Teskeredžić Svjetlana Mulahasanović Haris
VIII2 Arslanović Mukerema Avdić Senada
VIII3 Himzanija Dženana Muftić Muamer
IX1 Fazlagić Amila Pleho Jasna
IX2 Pašović Salko Žilić Mujo
IX3 Atagić Amina Kadrić Samija
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com