JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

ONLINE nastava

Poštovani roditelji,

početak realizacije online nastave je iza nas. Nadam se da ste uspješno započeli sa pridruživanjem na našu platformu za online nastavu i da ste svi navikli n aovakv način rada.

Mi smo jako zadovoljni rezultatima današnjeg rada. Vrlo uspješno smo komunicirali sa učenicima u okviru virtuelnih učionica, ali i sa roditeljima nižih razreda uz čiju, neizostavnu pomoć smo i naše najmlađe uključili u sve aktivnosti.

U okviru platforme Google for Education svi učenici i nastavnici su dobili školsku e-mail adresu koja je bazirana na istom principu ime.prezime@osmccsa.edu.ba.

U okviru sistema, učenici ce imati pristup slijedecim aplikacijama:
– Virtualna učionica (http://classroom.google.com)
– E-Mail (http://mail.google.com)
– Dokumente, tabele i prezentacije (http://drive.google.com)
– Web stranice (http://sites.google.com)
– Adresar (http://contacts.google.com)
– Kalendar (http://calendar.google.com)
… i još neke o kojim ćemo vas vremenom obavjestiti.

Pored obavezne realizacije online nastave uvođenjem ovog sistema škola istinski želi da omogući našim učenicima da uče, stiču znanja iz novih tehnologija i promovišemo bolju komunikaciju. Molimo sve učenike i roditelje da svojim sugestijama pomognu u korištenju ovog sistema. Jako nam je važno da se pridržavate određenih pravila kako bi naši  računi naših učenika bili sigurni. Školski email sistem se može koristiti za vašu komunikaciju u školi između učenika i nastavnika, istraživačke radove, radove u sekcijama, dogovore oko organizacije izleta, takmičenja, te svaki vid komunikacije koja se odnosi na rad u školi.

Školski email se ne smije koristiti za slanje poruka koje nisu vezani za školski rad.

Još jednom da vas podsjetimo da bi ste se prijavili na školski email, otvorite web stranicu mail.google.com i unesite dodijeljeno korisničko ime (ime.prezime@osmccsa.edu.ba)  i lozinku. Prilikom prve prijave sistem će tražiti da se lozinka izmjeni.

Za sva pitanja i nedoumice oko prijave u sistem, te rad u sistemu molim vas da se obratite:

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com