JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obavještenje o eksternoj procjeni znanja

Na osnovu dopisa MON KS, broj 11-34-8727-1/20, od 14.04.2020. godine, a u skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, i s obzirom na uvjete i način trenutnog odvijanja nastave, nakon konsultacija sa svim subjektima koji su direktno i indirektno uključeni u proces eksterne procjene znanja učenika u osnovnim školama, obavještavamo vas da se u školskoj 2019/2020. godini neće realizirati eksterna procjena znanja učenika 3. i 6. razreda u osnovnim školama, zbog nepostojanja osnovnih pretpostavki za njenu realizaciju.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com