OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Arhiva 2019/2020.

Literarni konkurs

Literarna sekcija naše škole u okviru priprema za obilježavanje 5. oktobra, Dana učitelja, objavljuje K O N K U R S za literarne radove na temu HVALA! Pravo učešća imaju svi učenici naše škole, od III-IX razreda. Vaše...

Odluka o kriterijima za upis u srednju školu

Odlukom Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, Odluka za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18), će ostati snazi i za upis...

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com