OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Vijeće roditelja

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA

u školskoj 2018/2019. godini:

 Razred Predstavnik Zamjenik predstavnika
I1 Tahirović Elnur Olovčić Dženeta
I2 Joldžić Amina Turković Amela
I3 Salković Dalila Pilavdžić Maida
II1 Čaluk Faruk Jasika Jasmina
II2 Hadžimuratović Emina Dautbegović Amela
II3 Ramić Amila Karup D. Šeila
III1 Kasumagić Edina Rešić Azra
III2 Delić Sead Šivšić Jasminka
III3 Bisić Mirza Smajlović Sanela
IV1 Kuštrić Alma Bakić Samir
IV2 Pašić H. Aida Mulazimović Almira
V1 Dujković Sanela Hadžović Lejla
V2 Balsini Evelina Dedajić Nataša
V3 Dizdarević Elma Hajro Lejla
V4 Ponjavić Subhija Hastor Emina
VI1 Smajić Rubina Mikulić Davor
VI2 Bezdrob Samra Jakirlić Nadina
VI3 Kuduzović Azur Sijerčić Džemila
VII1 Okić Medin Aganović Kenana
VII2 Osmankadić Dino Avdić Senada
VII3 Himzanija Dženana Tripković Neven
VIII1 Fazlagić Amila Mujičić Ermina
VIII2 Kurtović Ekrem Žilić Dina
VIII3 Kadrić Senija Smajlović Alma
IX1 Gušalović Irvana Delić Sead
IX2 Kalamujić Azhar Pašalić Alma
IX3 Tahirović Azra Šemić Nermana
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com