JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Škola skijanja

Od 18.02.2019. do 15.03.2019. godine za našu školu se realizuje projekat „Škola skijanja“ za učenike VI razreda Kantona Sarajevo. Svoj doprinos uspješnoj realizaciji navedenog projekta, doprinijeli su naši nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Adi Pašić i Sead Kaljanac, kao i roditelji učenika i uprava škole. Svi učenici koji učestvuju u navedenom projektu uspješno savladavaju predviđene programske sadržaje. Nadamo se da će ovaj projekat zaživjeti u budućnosti, kako bi i slijedeće generacije učenika imale priliku savladati ovaj lijepi sport.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com