JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Termini polaganja eksterne mature

U skladu sa Odlukom Ministarstva za obrazovanje i nauku mladih KS termini za polaganje eksterne mature učenika 9. razreda su:
– 20.6.2018. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 12,00 sati,
– 21.6.2018. godine – Engleski/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati i
Matematika, sa početkom u 12,00 sati.

Katalozi za pripremu eksterne mature nalaze se na web sajtu Ministarstva za obrazovanje i nauku mladih KS, na sljedećem linku

KATALOZI ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com