OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obavještenje o podjeli dokumentacije za učenike 9. razreda

Podjela dokumentacije za učenike naše škole i učenike iz drugih kantona koji su u našoj školi polagali eksternu maturu izvršiće se u UTORAK, 26.06.2018.godine u 12,00 sati u sljedećim kabinetima: IX-1-kabinet 201, IX-2-kabinet 202.
Tom prilikom učenici će dobiti svu dokumentaciju i upute oko online upisa, koji počinje 27.06.2018.godine.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com