JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Besplatno bavljenje sportom

Općina Centar Sarajevo će kroz projekat „365 sport plus“ omogućiti učenicima osnovnih škola sa područja Općine Centar besplatno bavljenje sportom tokom cijele 2019. godine.

Na oglasnim tablama osnovnih škola i na web stranicama Općine Centar i JU Centar za sport i rekreaciju možete izvršiti uvid u termine realizacije svake pojedinačne škole sporta u 2019. godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za sport i rekreaciju, Mis Irbina 10/II ili na broj telefona 033/268-760 ili putem e-maila: haris.fazlagic@csrsa.ba

Prijave djece se vrše na treningu, kod trenera.

Obuhvaćeni su sljedeći sportovi:

  1. Škola košarke – za učenike od II do V razreda ( subota i nedjelja od 11:30 do 12:45 sati-FIS)
  2. Škola fudbala  – za učenike od I do IX razreda (termini će biti naknadno određeni)
  3. Škola malog fudbala – za učenike VIII i IX razreda (utorak i petak od 16:45 do 18:00 sati- FIS)
  4. Škola tenisa – za učenike od I do VIII razreda (subota i nedjelja od 09:00 do 12:00 sati-Tenis tereni Koševo)
  5. Škola odbojke – za učenike od I do IX razreda (subota i nedjelja od 09:00 do 10:15 sati-FIS)
  6. Škola rukometa – za učenike od I do IX razreda (subota i nedjelja od 10:15 do 11:30 sati-FIS)
  7. Univerzalna škola sporta – za učenike od I do V razreda (ponedjeljak od 17:45 do 19:00 i četvrtak od 17:45 do 19:00 sati-FIS)
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com