JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Odgađanje do daljnjeg realizacije odgojno-obrazovnog procesa u KS

Obavještavamo Vas da je danas, 24.3.2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu kojom se odgađa do daljnjeg redovan odgojno-obrazovni proces u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Online nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo se nastavlja realizirati u skladu sa instrukcijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Uputstvom za realizaciju prakse “Online nastava” za osnovne i srednje škole.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com