JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Raspored konsultacija

RASPORED KONSULTACIJA STRUČNIH SAVJETNIKA, NAČELNIKA ODJELJENJA I DIREKTORICE PROSVJETNO-PEDAGOŠKOG ZAVODA SA ODGAJATELJIMA, NASTAVNICIMA, STRUČNIM SARADNICIMA, DIREKTORIMA ODOGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA I RODITELJIMA DJECE/UČENIKA

Ime i prezime Dan konsultacija Vrijeme
Mina Pleh ponedjeljak 11,00 – 13,00
mina.pleh@mon.ks.gov.ba

U vezi  konsultacija sa stručnim savjetnicima, ovim putem Vas obavještavamo da će se navedeni termini za konsultacije realizirati nakon prestanka vanredne situacije, te da do tada za sve primjedbe, sugestije i pitanja možete koristiti  e-mail adresu stručnog savjetnika koji je prethodno naveden.

Nakon prestanka važenja vandredne situacije konsultacije će se obavljati u prostorijama Prosvjetno – pedagoškog zavoda, Bosne srebrene bb (stari studentski dom Nedžarići) uz prethodnu najavu na broj telefona 033/279 200 ili na e-mail adresu zaposlenika Prosvjetno-pedagoškog zavoda kod kojeg dolazite na konsultacije.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com