JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Važni dokumenti za realizaciju odgojno obrazovnog rada u školskoj 2020/2021. godinu

– Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj  2020/2021. godini (za period od 14.09. 2’2′. do 09.10.2020. godine) – LINK

– Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva
https://covid19.fmoh.gov.ba/uploads/files/naredba20.08.2020-c9525337af9a…

– Preporuka Federalnog zavoda za javno zdravstvo FBiH
https://covid19.fmoh.gov.ba/uploads/files/Preporuka%20FZJZ-43f7d60ae91a9…

-Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, objavljeno 03.09.2020. godine – LINK

– Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo – LINK

– Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj  2020/2021. godini za peroid od 31.08.2020. do 11.09.2020. godine – LINK

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com