JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Projekat “Ja biram…”

U okviru projekta „Ja biram…“ podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u utorak 29.10.2019. godine je održana radionica u osnovnoj školi “Hrasno” u Sarajevu.
Učenici 8. i 9. razreda su educirani o problemu ovisnosti, načinima razvijanja pozitivnih strategija u suočavanju sa pritiscima iz okoline, prednostima zdravih životnih stilova, te su dobili ulogu vršnjačkih edukatora koji će stečeno znanje i vještine prenijeti vršnjacima u sklopu časova odjeljenske zajednice. Radionici su prisustvovali su učenici osnovnih škola: “Aleksa Šantić”, “Hrasno”, “Edhem Mulabdić”, “Grbavica I”, “Isa-beg Ishaković”, “Osman Nuri Hadžić”, a našu školu predstavljala je učenica VIII-3, Nejra Himzanija.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com