JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Slobodne aktivnosti

Slobodne aktivnosti za školsku 2020/2021. godinu biće objavljene uskoro

Slobodne aktivnosti učenika se organizuju radi razvijanja interesovanja, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika i radi proširivanja njihovih znanja.

Sekcije se zasnivaju na principima slobodnog izbora i dobrovoljnosti.

U protekloj školskoj godini učenici naše škole su imali izuzetno mnogo nastupa. Rad, aktivnosti i uspjeh mnogobrojnih sekcija, dali su doprinos velikom uspjehu i afirmaciji škole. Učenici naše škole svake godine uzimaju aktivno učešće u svim manifestacijama u organizaciji škole, općine, grada, kantona, Federacije BiH, države, balkana i Evrope kao i na nekim konkursima internacionalnog karaktera.
Veliku pomoć u radu smo imali i od mnogih institucija i organizacija (sportski klubovi, Klub matematičara, škole stranih jezika, muzičke škole, itd) u koje su uključeni naši učenici.

1.
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com