JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Gubitak Svjedodžbi i Uvjerenja

Sve vrste Svjedodžbi i Uvjerenja  su trajni dokumenti i u slučaju gubitka, uništenja ili na drugi način gubitka originala istih, duplikat se može dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje duplikata u školi, ali tek nakon provedenog postupka objavljivanja nevažećim izgubljenog odnosno uništenog originala dokumenta u Službenim novinama FBiH i u proceduri predviđenoj  članom 66. Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (Sl. novine KS br: 46/17 od 08.11.2018. godine).

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com